Next User Experience

เรียนหนักเกินไปไม่ใช่คำตอบ ต้องหันมาเรียนอย่างสมาร์ทกัน

TOEIC AI ที่ได้รับการพิสูจน์จากผู้ใช้งานกว่า 4 ล้านคน

TOEIC AI ทำงานอย่างไร?

Santa รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งานกว่า 4 ล้านคนเพื่อประเมินคะแนน TOEIC ได้แม่นยำกว่าเดิม โดยจะวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ของข้อสอบ TOEIC กับระดับทักษะปัจจุบันของผู้ใช้งาน แล้วเลือกข้อสอบข้อที่สามารถวัดทักษะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พวกเราต้องการเสนอแนวทางการเรียนที่ดีที่สุด โดยยึดจากช่องห่างคะแนนของเป้าคะแนนกับคะแนนปัจจุบัน

4M+

จำนวนผู้ใช้งาน

300M+

ฐานข้อมูลการเรียน TOEIC

165

คะแนนโดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากการเรียน 20 ชั่วโมง

95%

ความแม่นยำของคะแนนประเมิน

ระบบ Deep Learning AI

หลังจาก Riiid AI ได้สะสม 300 ล้านฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำข้อสอบ TOEIC ของผู้เรียน ด้วยฐานข้อมูลมหาศาลนี้ ทำให้ ระบบ Deep Learning AI ของ Riiid ถูกพัฒนาและทราบความสัมพันธ์ของข้อสอบกับระดับทักษะปัจจุบันของผู้ใช้งาน

วัดทักษะความรู้ของคุณ

ข้อสอบวัดทักษะจะประกอบไปด้วยข้อที่สามารถวัดระดับความรู้คุณได้ดีที่สุด จาก 300 ล้านฐานข้อมูล ทำให้ AI เลือกข้อที่ตอบถูกบ่อยที่สุดของผู้ใช้งานมาอยู่ในข้อสอบ และนี่คือเหตุผลที่สามารถประเมินคะแนนออกมาได้โดยทำข้อสอบเพียง 12 ข้อ ระบบ AI ไม่เพียงแค่เช็คคะแนนว่าตอบถูกกี่ข้อ แต่ยังสังเกตพฤติกรรมอื่นๆ เช่น เวลาที่ใช้ทำ ช้อยส์ผิดที่เลือก เป็นต้น ทั้งหมดนี้คือฟังก์ชันการประเมินคะแนนของ Riiid AI

แนวทางเรียนที่สมาร์ทที่สุด

AI แนะนำแนวทางเรียนที่สมาร์ทที่สุดให้แก่ผู้ใช้งาน โดยยึดจากช่องว่างระหว่างเป้าคะแนนกับทักษะความรู้ปัจจุบัน หลังจากที่ผู้เรียนทำข้อสอบครบ ระบบ AI สามารถประเมินคะแนนได้อย่างแม่นยำ 95% ซึ่งระบบ AI นี้จะคอยแนะนำแนวทางเรียนที่สมาร์ทและเหมาะสมที่สุดให้แก่คุณ อีกทั้งยังกระตุ้นผู้ใช้งานให้สามารถลบช่องว่างคะแนนได้

Santa ทำหน้าที่ :

หาจุดบกพร่องของคุณ

หากครูสอนภาษาอังกฤษของคุณบอกจุดบกพร่องของคุณไม่ได้ ทักษะ TOEIC ของคุณจะไม่มีทางพัฒนาได้เลย

คอร์สเรียนแบบปรับให้เข้ากับผู้ใช้งานแต่ละคน

Riiid AI ช่วยหาจุดบกพร่องของคุณ และช่วยคุณปรับปรุงจุดนั้นในข้อสอบสนามจริง

เรียนมากขึ้น ใช้เวลาน้อยลง

การเรียนจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคุณต้องให้ความสำคัญกับจุดบกพร่อง ไม่ใช่การไปโฟกัสจุดที่รู้ดีอยู่แล้ว

การดูแลจาก AI

ระบบจะกระตุ้นคุณให้ได้ตามเป้าคะแนน ด้วยแผนภาพการวิเคราะห์สถานะการเรียนปัจจุบัน และมีเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของผู้ใช้งานอื่นให้ด้วย

วิดีโอเรียนเสริมสร้างทักษะ

Riiid AI แนะนำวิดีโอเรียน โดยอิงจากความเหมาะสมและสถานะการเรียนของผู้ใช้งานแต่ละคน

การเรียนพาร์ทต่อพาร์ท

ทำข้อสอบเป็นพาร์ทต่อพาร์ท ให้ผู้ใช้งานได้ฝึกทำโจทย์แนวเดียวกันซ้ำๆ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มคะแนนตัวเองภายในเวลาสั้นที่สุด

Amazing results for amazing clients

ผู้นำของเรา

CEO

Jang, Young Jun

Chief Executive Officer
Young-jun Jang เป็นทั้งผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Riiid นำทีมด้วยวิสัยทัศน์ที่แตกต่าง มีเป้าหมายว่าต้องการกำจัดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา รวมถึงกำจัดระบบการเรียนพิเศษที่ไม่จำเป็น
VP

Lim, JungHyun

VP
Jung-hyun Lim มีประสบการณ์มากมายและเชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรรม เช่น IT และด้านการศึกษา ปัจจุบันเขาเป็นรองประธานบริษัท Riiid ซึ่งเป็นบริษัทโซลูชั่นการศึกษาโดย AI มีหน้าที่ดูแลธุรกิจ วิศวกรรม และ AI
LABS-CEO

Yi, David

CEO of Riiid Labs
David เป็น CEO ของบริษัทสาขาของ Riiid ที่ตั้งอยู่ใน Silicon Valley ทำหน้าที่หลักดูแลจัดการธุรกิจระดับโลก เขาจะเป็นบทบาทสำคัญในการพัฒนา Riiid ออกสู่ระดับโลกในอนาคต

พร้อมที่จะอัพคะแนน TOEIC กับ Santa หรือยัง?