มาเจาะลึกและดูตัวอย่างข้อสอบพาร์ท 4 เพื่อเพิ่มโทอิค 100 คะแนนภายใน 1 เดือนกัน

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ

ข้อสอบโทอิคที่เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะการสื่อสารนานาชาติแบ่งออกเป็น 7 พาร์ท โดยพาร์ท 1 ถึงพาร์ท 4 เป็นการวัดความสามารถการฟังหรือที่เรียกว่า LC และพาร์ท 5 ถึงพาร์ท 7 เป็นการวัดทักษะการอ่านค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อสอบพาร์ท 4 กันนะคะ

สำหรับโทอิคพาร์ท 4 จะคล้ายกับพาร์ท 3 ตรงที่ว่าเป็นการวัดทักษะการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงธุรกิจค่ะ ในหนึ่งบทพูดจะมี 3 ข้อย่อย รวมทั้งหมด 30 ข้อค่ะ ข้อสอบพาร์ท 4 จะเป็นบทพูดที่มีผู้พูดคนเดียว ซึ่งมักจะเป็นในรูปของข้อความโทรศัพท์, ข่าว, โฆษณา เป็นต้น เคล็ดลับในการทำข้อสอบพาร์ทนี้ให้ได้คะแนนเยอะๆคือ การคุ้นเคยกับหัวข้อและสถานการณ์ที่มักจะมีรูปแบบตายตัวนั่นเองค่ะ ลองมาดูทีละแบบไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

 

โทอิคพาร์ท 4 บทพูดประเภทที่ 1 : ข้อความโทรศัพท์

Telephone message(ข้อความโทรศัพท์) เป็นข้อความเสียงที่ผู้พูดทิ้งไว้ ซึ่งโจทย์มักจะถามในบทพูดที่เป็นข้อความโทรศัพท์ว่า จุดประสงค์ของการโทรคืออะไร / รายละเอียด / สิ่งที่ผู้พูดขอร้อง โดยเนื้อหาของข้อความโทรศัพท์มักจะเป็นการแชร์รายงานปัญหาของงาน, ขอให้ทำงานบางอย่าง หรือคำถามจากลูกค้า ความสัมพันธ์ของผู้พูดและผู้ฟังอาจเป็นระหว่างเพื่อนร่วม

งานคุยกัน, ผู้ขาย – ลูกค้า, เจ้าหน้าที่ดูแล – ลูกค้า ในบทพูดเราจะได้ยินการแนะนำตัวเองก่อน ตามด้วยรายละเอียดของข้อความค่ะ 

คำศัพท์ที่มักเจอในบทพูดที่เป็นข้อความโทรศัพท์มีดังนี้ค่ะ

This is a message for นี่เป็นข้อความสำหรับ… 
I’m calling about[regarding] ฉันโทรมาเรื่อง…
in response to ตอบ…
inquire (about) สอบถามเกี่ยวกับ…
You can reach me at + phone number ติดต่อหาฉันได้ที่เบอร์…
please call me back กรุณาโทรกลับหาฉัน
return a call โทรกลับ

 

โทอิคพาร์ท 4 บทพูดประเภทที่ 2 : โฆษณา

Advertisement(โฆษณา) เป็นเนื้อหาโฆษณาสินค้า บริการ หรือกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆค่ะ โดยโจทย์มักจะถามถึงสิ่งที่โฆษณา, ลักษณะของสินค้า/บริการที่โฆษณา, สิทธิพิเศษหรือกิจกรรมพิเศษ เป็นต้น โดยมักจะเริ่มเนื้อหาด้วยการพูดดึงดูด แล้วแนะนำของที่จะโฆษณา ตามด้วยลักษณะพิเศษค่ะ หลายๆครั้งจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือสิทธิพิเศษพูไว้ตอนจบบทพูดด้วยค่ะ

คำศัพท์ที่มักเจอในบทพูดที่เป็นโฆษณาสามารถแบ่งออกได้เป็น ลักษณะสินค้า, ส่วนลด, สิทธิประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติม

 

<ลักษณะสินค้า>

feature ลักษณะ
durable ทนทาน
economical choice ตัวเลือกทางเศรษฐกิจ
come with a three-year warranty มาพร้อมกับการันตี 3 ปี
competitor คู่แข่ง

 

<ส่วนลด>

on sale กำลังลดราคา
special offer เสนอขายราคาพิเศษ
clearance sale ลดล้างสต็อก

 

<สิทธิประโยชน์และข้อมูลเพิ่มเติม>

get a free gift มอบของขวัญฟรี
sign up for ลงทะเบียน…
visit our Web site for เข้าไปที่เว็บไซต์ของพวกเราเพื่อ…

 

โทอิคพาร์ท 4 บทพูดประเภทที่ 3 : ประกาศ, ชี้แจง

Announcement(ประกาศ, การชี้แจง) เป็นเนื้อหาการประกาศให้หลายๆคนทราบหรือเป็นประกาศภายในบริษัทค่ะ โดยโจทย์มักถามถึงหัวข้อ/สถานที่/ผู้ฟัง และถามว่าผู้ฟังถูกขอร้องให้ทำอะไร เนื้อหาของบทพูดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องประกาศการเปลี่ยนแปลง และการใช้สถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก ความสัมพันธ์ของผู้พูดและผู้ฟังอาจเป็น <สนามบิน/สถานีรถ – ผู้โดยสาร>, <ร้านค้า – ลูกค้า>, <ตัวแทนพนักงาน – พนักงานทั้งหมด> บทพูดที่เป็นการประกาศมักจะเริ่มด้วยการทักทายหรือแจ้งให้ระวัง แล้วตามด้วยหัวเรื่อง/ใจความสำคัญ, รายละเอียด และพูดขอบคุณหรือขออภัยปิดท้ายค่ะ 

บทพูดที่เป็นการประกาศที่ออกในข้อสอบโทอิคพาร์ท 4 บ่อยๆคือ การประกาศภายในองค์กร และประกาศชี้แจงการขึ้นเครื่อง โดยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ค่ะ

Attention, please. กรุณาสนใจทางนี้ค่ะ
be delayed ล่าช้า
be canceled ถูกยกเลิก
apologize for the inconvenience ขออภัยสำหรับความไม่สะดวก
appreciate one’s cooperation ขอบคุณสำหรับความร่วมมือ…
in case of emergency กรณีฉุกเฉิน
as a reminder เพื่อเป็นการเตือน
flight เที่ยวบิน
captain กัปตัน
passenger ผู้โดยสาร

 

โทอิคพาร์ท 4 บทพูดประเภทที่ 4 : รายงานข่าว

News report(รายงานข่าว) คือเนื้อหาข่าวทั่วไปโดยมักจะเป็นเรื่องการพยากรณ์อากาศค่ะ โจทย์มักจะถามว่าหัวข้อข่าวคืออะไร, รายละเอียด, และสิ่งที่แนะนำ/ขอร้อง

คำศัพท์ที่มักเจอในบทพูดที่เป็นการรายงานข่าวมีดังนี้ค่ะ

<ข้อมูลการคมนาคม>

be stuck in traffic รถติด
follow the signs ตามป้าย/สัญญาณ
take an alternate route ใช้เส้นทางอื่น
take the highway[freeway] ขึ้นทางด่วน
road closure ปิดถนน
detour เลี้ยว
under construction กำลังก่อสร้าง

 

<พยากรณ์อากาศ>

weather forecast พยากรณ์อากาศ
temperature อุณหภูมิ
high/low humidity ความชื้นสูง/ต่ำ
heat wave / cold wave คลื่นความร้อน / คลื่นความหนาว
stay indoors อยู่ในอาคาร
take an umbrella  พกร่ม
wear sunblock ทาครีมกันแดด

 

โทอิคพาร์ท 4 บทพูดประเภทที่ 5 : ถ่ายทอดกระจายเสียง

บทพูดที่เป็น Broadcast(การถ่ายทอดกระจายเสียง) มักจะถามว่าหัวข้อคืออะไร, รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อหรือแขกรับเชิญ และสิ่งที่ผู้พูดแนะนำคืออะไรค่ะ

ไปดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะ

 

<ถ่ายทอดกระจายเสียง>

You’re listening to + name of program คุณกำลังฟัง…
give A an update on อัพเดทข่าวสารให้ A เกี่ยวกับ …
interview สัมภาษณ์
I’m your host + name ฉันเป็นผู้ดำเนินรายการชื่อ…
today’s guest แขกวันนี้
Stay tuned. โปรดติดตามต่อไป
commercial break พักโฆษณา

 

โทอิคพาร์ท 4 บทพูดประเภทที่ 6 : ข้อความการประชุม

Excerpt from a meeting(ข้อความจากการประชุม) คือเนื้อหาที่ตัดตอนมาจากการประชุมนั่นเอง โดยโจทย์มักจะถามว่าหัวข้อ/จุดประสงค์ของการประชุม, รายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อคืออะไร, ผู้ฟังถูกขอให้ทำอะไร, และผู้ฟังจะทำอะไรต่อ ข้อความการประชุมจะเริ่มด้วยการบอกหัวข้อหรือจุดประสงค์ รายละเอียด สิ่งที่ร้องขอ จบด้วยสิ่งที่ต้องทำต่อไป ตามลำดับค่ะ

คำศัพท์ที่มักเจอในบทพูดที่เป็นข้อความการประชุมมีดังนี้ค่ะ

 

agenda ระเบียบวาระการประชุม
call a meeting เรียกประชุม
let’s discuss[talk about] มาคุยเกี่ยวกับ…กันเถอะ
on short notice ประกาศบอกล่วงหน้าระยะใกล้
at your earliest convenience อย่างเร็วที่สุดที่คุณสะดวก
at the last minute นาทีสุดท้าย
performance evaluation การประเมินการทำงาน
sales results ผลยอดขาย

 

ตอนนี้ทุกคนพอเข้าใจเส้นเรื่องของโทอิคพาร์ท 4 แล้วหรือยังคะ? การทำความคุ้นเคยกับลำดับในบทพูดจะช่วยทำข้อสอบได้มากเลยค่ะ และเมื่อพอได้ลองทำข้อสอบบ่อยๆ แค่ฟังเนื้อหาด้านหน้าเราก็จะสามารถคาดได้ว่าเนื้อหาด้านหลังที่จะตามมาคืออะไร ขอแอบกระซิบเคล็ดลับอีกอย่างนะคะ >< นั่นก็คือการอ่านช้อยส์แล้วฝึกวิเคราะห์ช้อยส์ก่อนฟังเทปเสียงค่ะ ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าต้องห้ามพลาดเนื้อหาไหนในบทสนทนาค่ะ จำเนื้อหาที่เรานำเสนอวันนี้แล้วนำไปใช้ในห้องสอบกันนะคะ!

 


 

Santa เป็นโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยี AI มาเพิ่มคะแนนโทอิคของทุกคนอย่างได้ผลจริง

ข้อสอบโทอิคอัพเดทล่าสุด วิดีโอเรียนฟรี รวมไปถึงวิธีการเรียนโทอิคที่เข้ากับคุณ ทั้งหมดนี้รวมครบในแอพ Santa เท่านั้น ลองเข้าไปดูได้เลย!

 

Comments are closed.