มาเจาะลึกและดูตัวอย่างข้อสอบพาร์ท 1 เพื่อเพิ่มโทอิค 100 คะแนนภายใน 1 เดือนกัน

toeic-listening-part-1-tips-practice

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ

ข้อสอบโทอิคที่เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะการสื่อสารนานาชาติแบ่งออกเป็น 7 พาร์ท โดยพาร์ท 1 ถึงพาร์ท 4 เป็นการวัดความสามารถการฟังหรือที่เรียกว่า LC และพาร์ท 5 ถึงพาร์ท 7 เป็นการวัดทักษะการอ่านค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อสอบพาร์ท 1 กันนะคะ

โทอิคพาร์ท 1 เป็นการวัดทักษะการฟังในชีวิตประจำวันระดับต้น มีทั้งหมด 6 ข้อ โดยเราต้องฟังช้อยส์ 4 ช้อยส์ แล้วเลือกช้อยส์ที่ตรงกับรูปภาพในกระดาษข้อสอบมากที่สุด ในโทอิคพาร์ท 1 เราจะเห็นแค่รูปภาพเท่านั้น แล้วฟังช้อยส์จากเทปเสียง ดังนั้นเราขอไม่แนะนำให้ฟังช้อยส์(A)~(D)จนจบแล้วค่อยเลือกคำตอบนะคะ แต่แนะนำให้ฟังช้อยส์นึงเสร็จ แล้วถ้าไม่ตรงกับรูป ก็ทำการตัดทีละช้อยส์ไปเลยค่ะ ข้อสอบโทอิคพาร์ท 1 สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทตามรูปภาพและช้อยส์ ถ้ารู้เทคนิคทำข้อสอบทั้ง 4 ประเภทในพาร์ท 1 นี้แล้ว รับรองว่าได้คะแนนเยอะแน่นอนค่ะ ถ้างั้นเราไปดูทีละอย่างกันเลยนะคะ

 

‘คนกำลังทำ…’ – ข้อสอบที่รูปภาพมีคน 1 คน

ประเภทที่ 1 คือรูปภาพที่มีคน 1 คนค่ะ โดยเราต้องดูศูนย์กลางหรือจุดเด่นของรูปภาพที่เป็นท่าทาง/กิริยาของคน, สิ่งของรอบๆ, และฉากหลัง ซึ่งการบรรยายรูปภาพในข้อสอบประเภทนี้มักจะใช้ประโยครูปกระทำ (Active voice) และ ประโยครูปกำลังทำอยู่ ประธานของทั้ง 4 ช้อยส์มักจะเหมือนกันหมดค่ะ ช้อยส์ที่บรรยายท่าทาง/กริยาอย่างชัดเจนมักจะเป็นคำตอบที่ถูก ในขณะที่ช้อยส์ที่บรรยายไม่ตรงกับท่าทางของคนจะเป็นคำตอบที่ผิดทันทีค่ะ ช้อยส์ที่บรรยายสิ่งของที่ไม่มีอยู่ในรูป หรือสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปก็จะเป็นคำตอบที่ผิดเช่นกันนะคะ

 

กรณีมีคนหลายคน – ข้อสอบที่รูปภาพมีคน 2 คนขึ้นไป

ประเภทที่ 2 คือรูปภาพที่มีคน 2 คนขึ้นไปค่ะ โดยจะมีลักษณะคล้ายกับรูปภาพท่ีมีคน 1 คนเลยค่ะ ต่างกันที่ว่าประธานของ 4 ช้อยส์อาจไม่เหมือนกัน โดยประธานของช้อยส์อาจเป็นคนทั้งหมดในรูป หรืออาจเป็นแค่บางคนที่อยู่ในรูปก็ได้นะคะ ช้อยส์ที่บรรยายท่าทาง/กริยาของคนทั้งหมดหรือคนบางคนอย่างชัดเจนจะเป็นคำตอบที่ถูก แต่ช้อยส์ที่บรรยายท่าทางของคนบางคนราวกับเป็นท่าทางกริยาของคนทั้งหมดในรูปจะเป็นข้อผิด ช้อยส์ที่บรรยายสิ่งของที่ไม่มีอยู่ในรูป หรือสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปก็จะเป็นคำตอบที่ผิดเช่นกันค่ะ

 

มีทั้งคนและสิ่งของรวมกัน – ข้อสอบที่รูปภาพมีคน,สิ่งของ

ประเภทที่ 3 คือรูปภาพที่มีทั้งคนและสิ่งของค่ะ ช้อยส์สามารถเป็นได้หลากหลาย โดยถ้าช้อยส์ที่มีคนเป็นประธานของประโยค จะใช้รูปประโยค ‘คน is/are ~ing (ใครกำลังทำอะไร)’ ส่วนช้อยส์ที่มีสิ่งของเป็นประธาน จะใช้รูปประโยคถูกกระทำ (Passive Voice) เช่น ‘สิ่งของ has/have been p.p (สิ่งของอยู่ในสภาพ ~)’ หรือ ‘สิ่งของ is/are being p.p (มีสิ่งของ~อยู่)’ ช้อยส์ที่บรรยายท่าทาง/กริยาของคน หรือบรรยายลักษณะ/ตำแหน่งของสิ่งของอย่างชัดเจนมักจะเป็นคำตอบที่ถูก ในขณะที่ช้อยส์ที่บรรยายสิ่งของที่ไม่มีในรูป หรือสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปจะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ

 

ถ้าในรูปไม่มีคน  – ข้อสอบที่รูปภาพมีสิ่งของและทิวทัศน์

ประเภทที่ 4 คือรูปภาพที่มีสิ่งของและทิวทัศน์ค่ะ โดยประเภทนี้เราจะไม่เห็นคนในรูปเลยค่ะ แล้วประธานประโยคของแต่ละช้อยส์จะเป็นสิ่งของเท่านั้น ช้อยส์ที่บรรยายสภาพ/ตำแหน่งของสิ่งของ อย่างชัดเจนมักจะเป็นคำตอบที่ถูก ในขณะที่ช้อยส์ที่บรรยายไม่ตรงกับสภาพของสิ่งของจะเป็นคำตอบที่ผิด ช้อยส์ที่บรรยายสิ่งของที่ไม่มีอยู่ในรูป หรือสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปก็จะเป็นคำตอบที่ผิดเช่นกันนะคะ สำหรับช้อยส์ที่มีสิ่งของเป็นประธานประโยค รูปประโยคที่ใช้บ่อยๆได้แก่ ‘สิ่งของ has/have been p.p (สิ่งของอยู่ในสภาพ ~)’ และ ‘There is/are (มี~)’ แต่ช้อยส์ที่รูปประโยคเป็น ‘สิ่งของ is/are being p.p (มีสิ่งของ~อยู่)’ จะเป็นข้อที่ผิดทันที เพราะว่ารูปประโยคแบบนี้ต้องมีคนที่เป็นคนกระทำอยู่ในรูปด้วยนั่นเองค่ะ

 

Tip เทคนิคการทำข้อสอบพาร์ท 1 ให้ได้เต็ม !

หลายคนอาจรู้สึกว่าพาร์ท 1 เป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุด แต่ก็ห้ามชะล่าใจเกินไปจนพลาดนะคะ แม้ว่าพอฟังแล้วได้คำตอบที่ถูกต้อง แนะนำว่าให้ฟังช้อยส์ให้ครบแล้วตรวจทานคำตอบดูอีกครั้งค่ะ โดยเฉพาะสำเนียงอังกฤษและออสเตรเลียที่เราอาจพลาดได้ง่าย แนะนำให้ทุกคนทำความคุ้นเคยกับทั้งสามสำเนียง อังกฤษ ออสเตรเลีย และอเมริกาให้ดีนะคะ ต่อไปเราไปดูคำศัพท์ตามหมวดหมู่ที่ออกข้อสอบโทอิคพาร์ท 1 บ่อยๆกันค่ะ

 

ตัวอย่างคำศัพท์ที่สถานที่ในรูปภาพเป็นออฟฟิศ

คำศัพท์ที่สถานที่ในรูปภาพเป็นออฟฟิศ ที่เราเจอในข้อสอบโทอิคบ่อยๆ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

be checking ตรวจสอบ
be operating ปฏิบัติ
be typing พิมพ์
be using ใช้
be distributing แจกจ่าย กระจาย
be giving a presentation นำเสนอ
be pointing at ชี้ไปที่
be shaking hands จับมือทักทาย
be speaking in front of พูดอยู่ด้านหน้า
be raising one’s hand ยกมือขึ้น

 

ส่วนนี่เป็นคำศัพท์คำนามสิ่งของที่เจอในออฟฟิศค่ะ

cabinet ชั้นหรือตู้วางของ
copy machine เครื่องถ่ายเอกสาร
document  เอกสาร
monitor หน้าจอคอมพิวเตอร์
printer เครื่องพิมพ์
projector เครื่องฉายภาพสไลด์

 

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ในรูปภาพเป็นการทำงานในร่มและกลางแจ้ง

ในข้อสอบโทอิคพาร์ท 1 เราจะเห็นรูปภาพที่เป็นการทำงานในร่มหรือกลางแจ้งอยู่บ่อยๆด้วยใช่ไหมคะ? คำศัพท์ต่อไปนี้ออกในข้อสอบแน่นอนค่ะ!

be fixing/repairing ซ่อม
be assembling ประกอบ
be replacing แทนที่
be mopping ถูพื้น
be wiping เช็ด
be carrying/moving ขนย้าย
be packing ห่อ
be loading บรรทุก
be being decorated ตกแต่ง
be under construction อยู่ในระหว่างก่อสร้าง
equipment  อุปกรณ์
floor พื้น
tool เครื่องมือ

 

เรามาดูคำศัพท์ที่แบ่งตามหมวดหมู่ที่เจอในโทอิคพาร์ท 1 กันต่อเลยไหมคะ?

 

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ในรูปภาพเป็นการเดินทาง/ขนส่ง

be waiting for รอ
be boarding the bus ขึ้นรถเมล์
be crossing the street ข้ามถนน
be walking along เดินเทียบ เดินตาม
be being towed พ่วง ลาก
commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ
intersection ทางแยก
traffic light ไฟจราจร
passenger ผู้โดยสาร
vehicle ยานพาหนะ ผู้โดยสาร

 

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ในรูปภาพเป็นร้านค้า/ช้อปปิ้ง

be buying ซื้อ
be looking at มองไปที่
be examining ตรวจสอบ
be reaching เอื้อมมือ
be trying on ลองใส่
grocery/groceries สินค้าอาหาร 
merchandise สินค้า
produce ผลิตผล สินค้าทางการเกษตร
rack ชั้นวาง
showcase ตู้โชว์(=display case)

 

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ในรูปภาพเป็นร้านอาหาร/ครัว/อาหาร

be eating a meal ทานอาหาร
be serving the customers เสิร์ฟลูกค้า
be setting up a table จัดโต๊ะ
be taking orders รับออเดอร์
be cooking ทำอาหาร
be chopping หั่น
be stirring กวน/คนให้เข้ากัน
be washing ล้าง
pot หม้อ
tray ถาด

 

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ในรูปภาพเป็นท่าทางกริยา

ในข้อสอบโทอิคพาร์ท 1 นอกจากมีรูปภาพที่เน้นฉากหลังแล้ว ก็ยังมีรูปภาพที่เน้นท่าทางกริยาของคนด้วย ซึ่งมักจะใช้คำศัพท์ดังต่อไปนี้บรรยายท่าทางของคนค่ะ

be leaning against พิง
be relaxing/resting พักผ่อน
be facing เผชิญหน้า
be holding ถือ
be sitting นั่ง
be standing ยืน
be wearing สวมใส่…อยู่

 

มาจำคำศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อได้คะแนนโทอิคพาร์ท 1 เต็มกัน!

เป็นอย่างไรบ้างคะกับตัวอย่างคำศัพท์ที่วันนี้ทางเราเสนอมา เราขอแนะนำวิธีการจำคำศัพท์แบบแบ่งเป็นหมวดหมู่แทนการจำศัพท์แบบไปเรื่อยๆตั้งแต่คำแรกถึงคำสุดท้าย เพราะว่าการจำศัพท์เป็นหมวดหมู่จะทำให้เราจำได้นานกว่าค่ะ ลองมารับประสบการณ์เพิ่มคะแนนโทอิคด้วยเวลาสั้นๆอย่างได้ผลกันนะคะ

 


 

Santa เป็นโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยี AI มาเพิ่มคะแนนโทอิคของทุกคนอย่างได้ผลจริง

ข้อสอบโทอิคอัพเดทล่าสุด วิดีโอเรียนฟรี รวมไปถึงวิธีการเรียนโทอิคที่เข้ากับคุณ ทั้งหมดนี้รวมครบในแอพ Santa เท่านั้น ลองเข้าไปดูได้เลย!

 

Comments are closed.