รวมข้อสอบโทอิคพาร์ท 5 หมวดคำศัพท์ Verb ระดับยาก

toeic-exercise-verb

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ

ข้อสอบโทอิคมีทั้งหมด 7 พาร์ท​ โดยพาร์ท 5 ที่เป็นการเติมคำลงช่องว่าง จะมีทั้งข้อที่วัดทักษะทางไวยากรณ์และคำศัพท์ ดังนั้นเพื่อที่จะได้คะแนนพาร์ท 5 เยอะๆ ไวยากรณ์และคำศัพท์ในหัวต้องแน่นและเป๊ะค่ะ

ข้อสอบโทอิคพาร์ท 5 ที่ผู้ใช้งาน Santa สับสนและทำผิดบ่อยที่สุดคือ ข้อสอบหมวดคำศัพท์ Verb ค่ะ อยากให้ทุกคนลองทำข้อสอบตัวอย่างที่เรานำมาวันนี้ เพื่อเป็นการจำคำศัพท์เพิ่มเติมและวัดทักษะโทอิคของตัวเองกันนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะว่าจะตอบถูกกันหรือเปล่า

 

ข้อสอบโทอิคหมวดคำศัพท์ Verb ระดับยาก ข้อที่ 1 

มาดูข้อแรกกันค่ะ

 

Question 1.

We will —– any parking fees accrued while the ticket machine was out of service last week.

 

(A) neglect

(B) waive

(C) resign

(D) minus

 

เป็นอย่างไรบ้างคะ? 

มีใครที่ลังเลระหว่าง 2 ช้อยส์ ไม่รู้จะเลือกข้อไหนบ้างไหมคะ

มาดูคำตอบที่ถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

 

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ (B) waive ค่ะ 

 

สำหรับโจทย์ข้อนี้ จากข้อมูลประเมินผู้เรียน Santa จะเห็นว่า มีคนเลือกตอบข้อ (A) มากพอๆกับจำนวนผู้ที่เลือกข้อ (B) เลยค่ะ

 

 

ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่า ทำไมเปอร์เซ็นต์ตอบผิดถึงสูงขนาดนี้?

 

ถ้าเรารู้ความหมายของช้อยส์ทั้งหมด ก็จะตอบข้อนี้ถูกแน่นอนค่ะ

เรามาดูความหมายของ neglect / waive / resign กันเลยดีกว่า

 

neglect (v. ละเลย ไม่สนใจ)

You should not neglect your health care.

คุณไม่ควรละเลยดูแลสุขภาพของคุณ

 

waive (v. สละสิทธิ์, ยกเลิก, งดเว้น)

The regional tax office is going to waive late-payment penalties.

สำนักงานภาษีท้องถิ่นกำลังจะยกเลิกบทลงโทษชำระเงินล่าช้า

 

resign (v. ลาออก, สละ)

Ms. Hence resigned from his position last summer.

คุณ Hence ลาออกจากตำแหน่งของเขาเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมา

 

Neglect ใช้เมื่อต้องการบอกว่าละเลย/ไม่สนใจบางสิ่ง, waive ใช้เมื่อบอกว่าสละสิทธิ์หรือยกเลิกสิ่ง

ที่ทำมา ดังนั้นกรรมที่ตามหลังคำว่า waive จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ ‘ค่าใช้จ่าย, สิทธิ’ และคำว่า resign ออกข้อสอบโทอิคบ่อยมากค่ะ แปลว่า ลาออกจากงาน/ตำแหน่ง 

 

หากต้องการทำข้อสอบโทอิคหมวดคำศัพท์ระดับยากนี้ได้ เราต้องรู้ความหมายของคำศัพท์ และทำความคุ้นเคยสถานการณ์ที่เจอในข้อสอบโทอิคบ่อยๆนะคะ

 

เราลองมาดูข้อสอบที่มีคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อสักครู่กันอีกสักข้อค่ะ

 

Question 2.

Pneumonia is one of the most —– diseases in the country, even though it can cause serious complications.

 

(A) appeared

(B) waived

(C) neglected

(D) unoccupied

 

ข้อนี้ทำกันได้ไหมคะ?

 

มาดูคำตอบที่ถูกกันเลยค่ะ

 

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ (C) ค่ะ

 

ถ้าเราเติมคำว่า (C) neglected ลงประโยค จะได้ความหมายว่า “โรคปอดบวมเป็นหนึ่งในโรคที่ ‘ไม่ได้รับการสนใจ’ มากที่สุดในประเทศ แม้ว่ามันทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ได้”

 

อย่างที่เราได้เรียนกันไปเมื่อสักครู่นะคะ ช้อยส์ (B) waived แปลว่า ‘สละสิทธิ์, ยกเลิก, งดเว้น’ ส่วนช้อยส์  (A) แปลว่า ‘ที่เกิดขึ้น’ ช้อยส์ (D) แปลว่า ‘ว่าง’ ความหมายทั้งสามช้อยส์ไม่เข้ากับบริบท ข้อพวกนี้จึงผิดค่ะ

 

ข้อสอบโทอิคหมวดคำศัพท์ Verb ระดับยาก ข้อที่ 2 

มาดูข้อสอบโทอิคหมวดคำศัพท์ Verb ระดับยาก ข้อที่สองกันค่ะ

 

Question.

Although Rardin Co.’s owner wants to improve the Website, he currently ——- the financial resources to do so.

 

(A) lacks

(B) eliminates

(C) reduces

(D) prohibits

 

เป็นอย่างไรคะ?

รอบนี้มีใครลังเลระหว่างช้อยส์ 2 ข้อเหมือนเดิมไหมคะ?

มาดูคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะ

 

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ (A) lacks ค่ะ 

 

สำหรับโจทย์ข้อนี้ จากข้อมูลประเมินผู้เรียน Santa เห็นว่า จำนวนคนที่ตอบข้อ (C) มีไม่น้อยเลยนะคะ

 

 

ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่า ทำไมเปอร์เซ็นต์ตอบผิดถึงสูงขนาดนี้

 

โจทย์ข้อนี้ หากเรารู้ความหมายของแต่ละช้อยส์ จะทำถูกแน่นอนค่ะ 

เราไปดูความหมายของคำว่า Lack กับ reduce กันเลยค่ะ

 

lack (v. ขาด~)

Project proposals that lack a budget estimate will not be reviewed.

ข้อเสนอโปรเจคที่ขาดการประเมินงบประมาณจะไม่ได้รับการตรวจสอบ

 

reduce (v. ลด)

Four Cities Bus Company wants to reduce its costs by fifteen percent within six months.

บริษัทรถเมล์ Four Cities ต้องการลดต้นทุน 15% ภายใน 6 เดือน 

 

คำว่า lack ใช้เมื่อบอกว่า ขาดอะไรบางอย่างไป ด้านหลังคำว่า lack ไม่ต้องมีคำบุพบทนะคะ ตามด้วยคำนามได้เลยค่ะ เช่น lack confidence(ขาดความมั่นใจ), lack experience (ขาดประสบการณ์) นอกจากนี้ในข้อสอบโทอิคเรามักจะเจอคำว่า lack of ที่แปลว่า ‘การขาด~’ ค่ะ

 

คำว่า reduce มีความหมายว่าลดขนาด/ปริมาณ หรือลดราคาลงค่ะ lack แสดงสภาพว่าขาดบางสิ่ง ส่วน reduce แสดงการกระทำว่าลดบางอย่างค่ะ

 

ดังนั้นเราจะเลือกคำว่า reduces ไม่ได้ค่ะ ประโยคว่า “แม้ว่าเจ้าของบริษัท Rardin ต้องการปรับปรุงเว็บไซต์ เขากำลังลด(reduces)แหล่งเงินทุน” ความหมายย้อนแย้งกันค่ะ

 

นอกจากนี้ หากคำกริยาอยู่ในรูปทั่วไป ไม่มีการผัน แสดงว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จะเห็นได้ว่า Tense ของคำกริยาส่งผลต่อความหมายด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องดู Tense ของแต่ละช้อยส์ แล้วดูว่าความหมายไหนที่เข้ากับบริบทมากที่สุดค่ะ เราจะเจอคำว่า reduce costs (ลดต้นทุน), reduce budget (ลดงบประมาณ) ในข้อสอบโทอิคบ่อยมากๆนะคะ จำไว้อย่าให้ลืมเด็ดขาดเลยค่ะ

 

ลองมาดูข้อสอบคำศัพท์ที่ได้เรียนไปอีกสักข้อไหมคะ?

 

Question.

The high cost of introducing a drainage system can be a major problem for countries ——- a reliable supply of clean water.

 

(A) reducing

(B) deleting

(C) lacking

(D) rejecting

 

ทำข้อนี้กันได้ไหมคะ?

คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือ…

 

ข้อ (C) lacking ค่ะ

 

พอเลือกข้อ (C) เติมลงในประโยค จะได้ความหมายว่า ต้นทุนการนำเข้าระบบระบายน้ำที่สูงนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศที่ขาดแคลนน้ำสะอาด

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับข้อสอบโทอิคหมวดคำศัพท์ Verb 

สำหรับใครที่ต้องการทำข้อสอบโทอิคเพิ่มเติม ลองใช้แอพ Santa กันนะคะ!

 


 

Santa เป็นโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยี AI มาเพิ่มคะแนนโทอิคของทุกคนอย่างได้ผลจริง

ข้อสอบโทอิคอัพเดทล่าสุด วิดีโอเรียนฟรี รวมไปถึงวิธีการเรียนโทอิคที่เข้ากับคุณ ทั้งหมดนี้รวมครบในแอพ Santa เท่านั้น ลองเข้าไปดูได้เลย!

 

Comments are closed.