วิธีและเคล็ดลับเรียนพิชิตโทอิคพาร์ทการอ่าน (TOEIC Reading)

toeic-exam-reading

ข้อสอบโทอิค 4 ทักษะ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) สามารถแบ่งออกเป็นข้อสอบประเมินการฟังและการอ่าน กับข้อสอบประเมินการเขียนและการพูดค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าในข้อสอบพาร์ทการอ่านมีอะไรบ้าง พร้อมกับบอกวิธีเรียนเพื่อพิชิตโทอิคพาร์ทการอ่านค่ะ

 

เข้าใจแนวข้อสอบโทอิคพาร์ทการอ่าน

ข้อสอบโทอิคพาร์ทการอ่านเป็นข้อสอบส่วนที่ 2 ถัดจากสอบฟังเสร็จค่ะ เวลาในการสอบโทอิคทั้งหมด 2 ชั่วโมง โดย 75 นาทีจะเป็นเวลาในการทำข้อสอบพาร์ทการอ่าน ต่อจากนี้เรามาดูว่าข้อสอบโทอิคการอ่านประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แล้วมีวิธีเรียนหรือเคล็ดลับอะไรบ้างกันค่ะ

จากจำนวนข้อสอบ 200 ข้อ จะมีข้อสอบพาร์ทการอ่าน 100 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 พาร์ท (พาร์ท5~7) ข้อสอบการอ่านไม่มีจำกัดเวลาว่าพาร์ทนี้ต้องทำให้เสร็จภายในเวลาเท่าไหร่ๆ ไม่เหมือนกับข้อสอบการฟังที่จำกัดเวลาทำข้อสอบแต่ละข้อตามเทปเสียงนะคะ ใน 75 นาทีนี้เราต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมด้วยตัวเองเพื่อทำข้อสอบให้ครบทุกข้อทันเวลาค่ะ

หากลองเปรียบเทียบกับข้อสอบโทอิคพาร์ทการฟัง ข้อสอบโทอิคพาร์ทการอ่านจะมีข้อดีอยู่หลายข้อเลยค่ะ อย่างแรกเลยคือเราสามารถอ่านคำถามหรือบทความซ้ำมากเท่าไหร่ก็ได้ ในพาร์ทการฟังเราสามารถฟังเทปได้เพียงครั้งเดียว ในทางกลับกันพาร์ทการอ่านเราสามารถอ่านจนกว่าจะเข้าใจได้ แต่ว่าเนื้อหาของบทความของพาร์ทการอ่านจะซับซ้อนกว่าพาร์ทการฟังค่ะ เทปเสียงของพาร์ทการฟังจะใช้เวลามากสุดอยู่ที่ 30 วินาที เรียกได้ว่าเนื้อหาของพาร์ทการอ่านเยอะกว่ามากเลยใช่ไหมคะ นอกจากนี้ ในพาร์ทการฟัง เราจะเจอข้อสอบที่ถามเนื้อหาในเทปเสียงเท่านั้น แต่สำหรับพาร์ทการอ่าน เราจะเจอทั้งข้อสอบที่ถามเนื้อหาจากบทความ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ค่ะ

 

พาร์ท5: เติมประโยคให้สมบูรณ์ (Incomplete Sentences) 30ข้อ

ข้อสอบโทอิคพาร์ทการอ่านแน่นอนว่าจะต้องวัดทักษะการอ่าน แต่ก็จะมีทดสอบไวยากรณ์และคำศัพท์ด้วยค่ะ ในพาร์ท5 ซึ่งเป็นพาร์ทแรกของข้อสอบการอ่าน จะเป็นข้อสอบที่ให้เติมคำลงในประโยคให้สมบูรณ์ ต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจาก 4 ช้อยส์ค่ะ

 

ตัวอย่าง)

When Jake was in Korea, he got into a traffic accident. Luckily, his car was _______.

 

(A) Ensured

(B) Assured

(C) Insured

(D) Reassured

 

ข้อสอบโทอิคการอ่านพาร์ท5 ส่วนใหญ่จะวัดคำศัพท์และไวยากรณ์ค่ะ ดังนั้นเพื่อจะได้คะแนนจากพาร์ท5เยอะๆ เราต้องจำคำศัพท์ให้ดี แล้วอย่าจำคำศัพท์ที่คล้ายๆกันสลับกันเด็ดขาดเลยนะคะ เช่น ‘assured/insured/ensured’ ‘farther/further’ และ ‘accept/except’ ทุกครั้งที่จำคำศัพท์ใหม่ แนะนำให้หาคำศัพท์คล้ายๆกันจากอินเตอร์เน็ตหรือพจนานุกรมด้วยค่ะ จุดสำคัญในการฝึกข้อสอบโทอิคการอ่านพาร์ท5 คือการจำคำศัพท์ให้แม่นยำว่าแต่ละคำต่างกันอย่างไร และใช้ในบริบทไหนค่ะ

 

พาร์ท6: เติมคำลงช่องว่างของบทความ (Text Comprehension) 16ข้อ

ข้อสอบโทอิคการอ่านพาร์ท6 จะคล้ายกับพาร์ท5 ตรงที่ต้องเลือกช้อยส์เติมในช่องว่าง ต่างกันที่ว่าพาร์ท6จะไม่ใช่ประโยค แต่เป็นเนื้อหาที่ยาวกว่าค่ะ โดยหนึ่งบทความ จะประกอบไปด้วยข้อสอบ 4 ข้อ ดังนั้นเราจะดูแค่ประโยคที่ต้องเติมแล้วตอบเลยไม่ได้ ต้องดูบริบททั้งด้านหน้าและหลังถึงจะได้คำตอบค่ะ การเข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ นอกจากนี้ แต่ละบทความจะมี 1 ข้อที่เราต้องเลือกประโยคที่เหมาะสมมาเติมค่ะ

 

ตัวอย่าง)

I am emailing you the invoice for the order you ___ this morning.

 

(A) Put

(B) Placed

(C) Did

(D) Had

 

คำตอบของข้อนี้คือ (B) ค่ะ

แล้วก็ต่อว่า

 

Should you have any questions, _____ _____ _____ _____.

 

(A) Please do not hesitate to contact me.

(B) Let me talk to my superior.

(C) I will see you next week.

(D) Become a member and receive our newsletter.

 

คำตอบที่เหมาะสมคือข้อ (A) ค่ะ

วิธีการเรียนข้อสอบโทอิคการอ่านพาร์ท6 ที่ดีที่สุดคือ การจำคำศัพท์ และทำความคุ้นเคยกับเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ ในข้อสอบโทอิคเราจะเจอเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจบ่อย ฉะนั้นเราต้องทำความคุ้นเคยกับสถานการณ์ทางธุรกิจด้วยนะคะ เช่น ‘call it a day (เลิกงาน)’, ‘to cut to the chase (พูดแต่เนื้อๆ ไม่เอาน้ำ)’ แล้วเราจะทำข้อสอบได้คล่องและไวขึ้นค่ะ

 

พาร์ท7: การเข้าใจบทความ(Reading Comprehension) 54ข้อ

บทความของพาร์ท7 จะยาวที่สุด และเป็นพาร์ทที่ต้องใช้เวลามากที่สุดค่ะ โดยพาร์ทนี้จะประเมินทักษะการอ่านและความเข้าใจของเรา ต่างจากพาร์ท5และ6 ที่วัดความรู้ทางไวยากรณ์และคำศัพท์ ในพาร์ท7จะวัดทักษะการอนุมาน และทักษะการดูหัวข้อเรื่องและบริบทค่ะ รูปแบบของบทความพาร์ทนี้มักจะเป็นอีเมล โฆษณา ข่าว และเนื้อเรื่องที่มีตารางหรือแผนภาพค่ะ

ลองอ่านโฆษณาด้านล่างแล้วทำข้อสอบตัวอย่างนี้ดูนะคะ

 

ตัวอย่าง)

For Sale: used motorcycle: Honda CBR600

I am selling my beloved motorcycle after ten years of ownership. I have owned it from new, and has served me well as a really fun motorbike. It has always been looked after and serviced regularly, but needs some maintenance, such as a new chain and gear sprockets. I recently got a new motorbike so this one needs to move on to a new owner. Asking price $6,000 or best offer.

 

1. What is said about the motorcycle?

A. It needs some repairs

B. It has had more than one owner

C. It hasn’t had maintenance in a while

D. The owner is selling it because it doesn’t work

 

2. What is true about the price?

A. The price is fixed

B. The owner will not take less than $6,000 for it

C. The owner is open to negotiating the price

D. The owner bought it for $6,000

 

คำตอบของข้อที่1 คือ (A) และคำตอบของข้อที่2 คือ (C) ค่ะ

 

ข้อสอบโทอิคการอ่านพาร์ท7 ข้อสอบจะถามรายละเอียดในบทความ แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้บอกควาหมายตรงๆ เราต้องเข้าใจความหมายที่ซ่อนไว้ ไม่เพียงแค่จะเจอคำศัพท์ในชีวิตประจำวันและทางธุรกิจ แต่ยังมีคำศัพท์ที่ไม่ค่อยเจอทั่วไปด้วยนะคะ พาร์ท7 จะมีบทความที่เป็นอีเมลหรือเว็บไซต์ที่เข้าใจได้ง่ายด้วย ดังนั้นการอ่านนิตยสาร ข่าว หรือเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันจะช่วยได้มากค่ะ หลังจากอ่านบทความจบแล้ว แนะนำให้ฝึกเขียนข้อเท็จจริงจากบทความให้ได้มากที่สุด วิธีนี้เป็นวิธีการเรียนโทอิคการอ่านพาร์ท7ที่ได้ผลที่สุดค่ะ

 

การฝึกฝนเท่านั้นที่จะทำให้ได้คะแนนตามเป้า!

การสอบโทอิคต้องอาศัยการเรียนและฝึกฝนค่ะ ลองเรียนรู้เนื้อหาที่อธิบายวันนี้ไป แล้วลองฝึกทำข้อสอบเยอะๆนะคะ หมั่นจำคำศัพท์อย่างสม่ำเสมอ แล้วฝึกการอ่านบทความแล้วหาข้อมูล โดยเฉพาะบทความที่ออกในข้อสอบโทอิคค่ะ สามารถใช้แอพ ‘Santa’ ฝึกทำข้อสอบโทอิคพาร์ทการอ่านที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้  Santa ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ได้ตามเป้าคะแนนที่ตั้งไว้นะคะ!

 


 

Santa เป็นโซลูชั่นที่ใช้เทคโนโลยี AI มาเพิ่มคะแนนโทอิคของทุกคนอย่างได้ผลจริง

ข้อสอบโทอิคอัพเดทล่าสุด วิดีโอเรียนฟรี รวมไปถึงวิธีการเรียนโทอิคที่เข้ากับคุณ ทั้งหมดนี้รวมครบในแอพ Santa เท่านั้น ลองเข้าไปดูได้เลย!

Comments are closed.