TOEIC

[Grammar พื้นฐานโทอิค] รวมรูปแบบประโยคและชนิดของคำภาษาอังกฤษ

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ ในข้อสอบโทอิคทั้งหมด 7 พาร์ท ข้อสอบที่วัดไวยากรณ์หรือ Grammar จะเจออยู่ในพาร์ท 5 และ 6 ค่ะ โดยพาร์ท 5 จะให้เติมคำลงประโยคให้สมบูรณ์ ส่วนพาร์ท 6 จะให้เติมบทความให้สมบูรณ์ ซึ่งแม้จะไม่ได้ถาม Grammar ตรงๆ แต่ก็เป็นข้อสอบที่เราต้องรู้ Grammar ระดับหนึ่งถึงจะเลือกคำตอบได้ถูกต้อง เพราะฉะนั้นถ้าจะสอบโทอิค Grammar ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องเรียนค่ะ เชื่อว่ามีหลายๆคนที่ตัดสินใจเริ่มเรียนเตรียมตัวสอบโทอิคแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไวยากรณ์ตรงไหนใช่ไหมคะ Grammar พื้นฐานที่ต้องเรียนรู้เป็นอย่างแรกคือ ชนิดของคำและรูปแบบของประโยคค่ะ ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจสองเรื่องนี้กัน มาเริ่มเรียน Grammar พื้นฐานโทอิคกับ Santa กันเลยค่ะ   … Read More

มาเจาะลึกและดูตัวอย่างข้อสอบพาร์ท 4 เพื่อเพิ่มโทอิค 100 คะแนนภายใน 1 เดือนกัน

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ ข้อสอบโทอิคที่เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะการสื่อสารนานาชาติแบ่งออกเป็น 7 พาร์ท โดยพาร์ท 1 ถึงพาร์ท 4 เป็นการวัดความสามารถการฟังหรือที่เรียกว่า LC และพาร์ท 5 ถึงพาร์ท 7 เป็นการวัดทักษะการอ่านค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อสอบพาร์ท 4 กันนะคะ สำหรับโทอิคพาร์ท 4 จะคล้ายกับพาร์ท 3 ตรงที่ว่าเป็นการวัดทักษะการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงธุรกิจค่ะ ในหนึ่งบทพูดจะมี 3 ข้อย่อย รวมทั้งหมด 30 ข้อค่ะ ข้อสอบพาร์ท 4 จะเป็นบทพูดที่มีผู้พูดคนเดียว ซึ่งมักจะเป็นในรูปของข้อความโทรศัพท์, ข่าว, โฆษณา เป็นต้น เคล็ดลับในการทำข้อสอบพาร์ทนี้ให้ได้คะแนนเยอะๆคือ การคุ้นเคยกับหัวข้อและสถานการณ์ที่มักจะมีรูปแบบตายตัวนั่นเองค่ะ … Read More

มาเจาะลึกและดูตัวอย่างข้อสอบพาร์ท 3 เพื่อเพิ่มโทอิค 100 คะแนนภายใน 1 เดือนกัน

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ ข้อสอบโทอิคที่เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะการสื่อสารนานาชาติแบ่งออกเป็น 7 พาร์ท โดยพาร์ท 1 ถึงพาร์ท 4 เป็นการวัดความสามารถการฟังหรือที่เรียกว่า LC และพาร์ท 5 ถึงพาร์ท 7 เป็นการวัดทักษะการอ่านค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อสอบพาร์ท 3 กันนะคะ ข้อสอบโทอิคพาร์ท 3 เป็นบทสนทนาระหว่างคนสองหรือสามคนพูดคุยกัน เพื่อวัดทักษะการสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงธุรกิจ โดยในหนึ่งบทสนทนาจะมีข้อสอบ 3 ข้อย่อย รวมทั้งหมด 39 ข้อ จะมีโจทย์และช้อยส์ในกระดาษข้อสอบด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเราสามารถอ่านก่อนฟังบทสนทนาได้ ซึ่งการอ่านโจทย์และช้อยส์ก่อนฟังเทปเสียงจะช่วยเราทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นค่ะ โดยลำดับของคำถามจะเรียงตามบทสนทนาที่เราจะได้ยินเลย ถ้าอย่างนั้นเราไปดูทีละรูปแบบกันเลยนะคะ    ข้อแรก : ห้ามพลาดช่วงต้นบทสนทนาเด็ดขาด! คำถามข้อแรกของโทอิคพาร์ท … Read More

toeic-listening-part-2-useful-tips

มาเจาะลึกและดูตัวอย่างข้อสอบพาร์ท 2 เพื่อเพิ่มโทอิค 100 คะแนนภายใน 1 เดือนกัน

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ ข้อสอบโทอิคที่เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะการสื่อสารนานาชาติแบ่งออกเป็น 7 พาร์ท โดยพาร์ท 1 ถึงพาร์ท 4 เป็นการวัดความสามารถการฟังหรือที่เรียกว่า LC และพาร์ท 5 ถึงพาร์ท 7 เป็นการวัดทักษะการอ่านค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อสอบพาร์ท 2 กันนะคะ ลักษณะของข้อสอบโทอิคพาร์ท 2 เป็นการถาม-ตอบ ซึ่งเราต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจากช้อยส์ 3 ข้อ เป็นการวัดทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อม มีทั้งหมด 25 ข้อ โดยในกระดาษข้อสอบจะไม่มีทั้งคำถามและช้อยส์ให้ดูเลยค่ะ ดังนั้นการตั้งใจฟังคำถามให้ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ให้ใช้วิธีฟังช้อยส์ แล้วช้อยส์ไหนที่ผิดก็ตัดช้อยส์นั้นไปเลย โทอิคพาร์ท 2 สามารถแบ่งออกเป็น ประโยคคำถามที่มีคำแสดงคำถาม และประโยคคำถามที่ไม่มีคำแสดงคำถาม ถ้างั้นเราไปเริ่มดูกันเลยไหมคะ? … Read More

toeic-listening-part-1-tips-practice

มาเจาะลึกและดูตัวอย่างข้อสอบพาร์ท 1 เพื่อเพิ่มโทอิค 100 คะแนนภายใน 1 เดือนกัน

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ ข้อสอบโทอิคที่เป็นข้อสอบวัดระดับทักษะการสื่อสารนานาชาติแบ่งออกเป็น 7 พาร์ท โดยพาร์ท 1 ถึงพาร์ท 4 เป็นการวัดความสามารถการฟังหรือที่เรียกว่า LC และพาร์ท 5 ถึงพาร์ท 7 เป็นการวัดทักษะการอ่านค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อสอบพาร์ท 1 กันนะคะ โทอิคพาร์ท 1 เป็นการวัดทักษะการฟังในชีวิตประจำวันระดับต้น มีทั้งหมด 6 ข้อ โดยเราต้องฟังช้อยส์ 4 ช้อยส์ แล้วเลือกช้อยส์ที่ตรงกับรูปภาพในกระดาษข้อสอบมากที่สุด ในโทอิคพาร์ท 1 เราจะเห็นแค่รูปภาพเท่านั้น แล้วฟังช้อยส์จากเทปเสียง ดังนั้นเราขอไม่แนะนำให้ฟังช้อยส์(A)~(D)จนจบแล้วค่อยเลือกคำตอบนะคะ แต่แนะนำให้ฟังช้อยส์นึงเสร็จ แล้วถ้าไม่ตรงกับรูป ก็ทำการตัดทีละช้อยส์ไปเลยค่ะ ข้อสอบโทอิคพาร์ท 1 … Read More

ลดเวลาทำข้อสอบโทอิค Part 7 ด้วยการ Paraphrase

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ สำหรับข้อสอบโทอิคที่ใช้วัดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับนานาชาติจะมีทั้งหมด 7 พาร์ทค่ะ ซึ่งในพาร์ท 7 เป็นการทดสอบทักษะความเข้าใจการอ่าน และมีจำนวนข้อสอบ ¼ จาก 200 ข้อ เรียกได้ว่าเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ ถ้าหากอยากได้คะแนนโทอิคสูงๆ เราต้องได้พาร์ท 7 แม่นๆ แต่เนื่องจากว่าบทความในพาร์ท 7 ยาว ทำให้เวลาในการทำข้อสอบอาจไม่พอ ถ้าอย่างนั้นทุกคนคิดว่าจะมีวิธีไหนที่ช่วยลดเวลาทำข้อสอบพาร์ท 7 ได้บ้างไหมคะ? วิธีที่ช่วยได้คือการ Paraphrase นั่นเองค่ะ การ Paraphrase คือการที่เราแปลงคำพูดของคนอื่นให้เป็นคำที่เราเข้าใจ พูดง่ายๆคือการใช้คำต่างกันแต่ความหมายเดียวกัน ซึ่งในข้อสอบโทอิคเราจะเจอการ Paraphrase ทั้งในโจทย์และในช้อยส์เยอะมาก มีกฎหลักๆอยู่ 2 ข้อ ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกฎการ … Read More

toeic-score-skill-gap-900-950

ระดับโทอิค 900 กับ โทอิค 950 ต่างกันอย่างไรนะ?

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ! ทุกคนคิดอย่างไรกับคะแนนโทอิค 900 กันบ้างคะ? โทอิค 900 น่าจะเป็นเป้าคะแนนของใครหลายๆคนเลย บางคนอาจจะรู้สึกพอใจกับคะแนนโทอิค 900 แต่ก็มีบางคนที่รู้สึกเสียดายว่าไม่ได้คะแนนเต็มหรือได้ไม่ถึง 950  อย่างไรก็ตามโทอิค 900 ถือว่าเป็นระดับคะแนนที่สูงมากๆค่ะ ถ้าอย่างนั้นโทอิค 900 ระดับข้อสอบจะประมาณไหนกันคะ? แล้วโทอิค 900 กับโทอิค 950 ต่างกันอย่างไร? วันนี้ Santa จะมายกตัวอย่างข้อสอบพาร์ท 5 ของระดับโทอิค 900 กับโทอิค 950 อย่างละข้อเพื่อคลายข้อสงสัยของทุกคนให้เองค่ะ อยากให้ทุกคนลองทำข้อสอบสองข้อนี้ก่อนดูเฉลยนะคะ ถ้างั้นไปเริ่มกันเลย   โทอิค 900 ข้อสอบข้อแรก มาดูข้อแรกของระดับคะแนนโทอิค … Read More

predict-toeic-score-results

ระดับโทอิค 800 จะประมาณไหนกันนะ?

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ มีใครบ้างไหมคะที่พอสอบโทอิคเสร็จแล้วกังวลผลคะแนนของตัวเอง? เคยไหมคะที่ตั้งใจเรียนเตรียมตัวมาอย่างดี คิดว่าจะได้โทอิค 800 แล้ว แต่คะแนนดันออกมาแค่ 700? หรือมีใครที่เพิ่งกำลังจะสอบโทอิคครั้งแรกแล้วอยากได้โทอิค 800 ขึ้นไปบ้างคะ? วันนี้เราจะดูกันค่ะว่าระดับคะแนนโทอิค 800 จะประมาณไหน ทางเราก็เลยนำข้อสอบ 2 ข้อมาฝากผู้ที่อยากรู้ว่าตัวเองจะได้โทอิค 800 หรือไม่  ซึ่ง 2 ข้อนี้เป็นข้อที่ผู้ได้โทอิค 700 ผิดมากกว่าผู้ได้โทอิค 800 เยอะสุดในพาร์ท 5 เลยค่ะ แม้ว่าข้อสอบสองข้อนี้อาจไม่สามารถบอกได้ว่า ถ้าทำถูกแล้วจะได้โทอิค 800 แน่นอน แต่ก็พอที่จะช่วยเราประเมินคะแนนของตัวเองได้นะคะ ลองมาทำข้อสอบแล้ววัดระดับคะแนนโทอิคของตัวเองกันค่ะ   โทอิค 800 ข้อสอบข้อแรก … Read More

มาดูกันว่าจะได้โทอิค 700 หรือไม่ด้วยข้อสอบ 2 ข้อนี้

สวัสดีค่ะ Santa นะคะ! ผู้ที่ไม่เคยสอบโทอิคมาก่อนเลยอาจจะเดาคะแนนตัวเองยาก แล้วหลายๆคนก็คงอยากรู้ว่าสอบครั้งแรกตัวเองจะได้คะแนนเท่าไหร่กันใช่ไหมคะ วันนี้ทางเราเลยนำข้อสอบ 2 ข้อที่จะมาช่วยวัดคะแนนโทอิคมาฝาก ซึ่ง 2 ข้อนี้เป็นข้อที่ผู้ได้โทอิค 600 ผิดมากกว่าผู้ได้โทอิค 700 เยอะสุดในพาร์ท 5 เลยค่ะ แม้ว่าข้อสอบสองข้อนี้อาจไม่สามารถบอกได้ว่า ถ้าทำถูกแล้วจะได้โทอิค 700 แน่นอน แต่ก็พอที่จะช่วยเราประเมินคะแนนของตัวเองได้นะคะ ลองมาทำข้อสอบแล้ววัดระดับคะแนนโทอิคของตัวเองกันค่ะ   โทอิค 700 ข้อสอบข้อแรก มาดูข้อแรกของระดับคะแนนโทอิค 700 กันเลยค่ะ   Question 1. Not only was the content of Ms. … Read More

การประเมินผลคะแนนโทอิคโดยอิงจากเกณฑ์ CEFR

เข้าใจคะแนนโทอิค ทุกครั้งที่สอบโทอิค คำถามที่อยู่ในใจหลายๆคนคือ “จะได้คะแนนเท่าไหร่กันนะ?” ซึ่งเป็นคำถามที่ยากเลยทีเดียวใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาดูสิ่งที่ต้องรู้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจคะแนนโทอิคและเลเวลของโทอิคค่ะ   เข้าใจวิธีประเมินผลคะแนนโทอิค ข้อสอบโทอิคไม่ใช่ข้อสอบที่ประเมินผลออกมาว่าสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่าน ผลสอบจะออกมาเป็นคะแนน เพราะว่าต้องการวัดระดับความเชี่ยวชาญทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบอย่างแท้จริง คะแนนโทอิคจะสามารถเทียบเป็นระดับ CEFR ซึ่งเป็นระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2 ส่วนมากจะอยู่ในระดับ ‘B2’ ไม่ก็ ​‘C1’ค่ะ คำว่า CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น A1 ไปจนถึงระดับชำนาญ C2 ETS ผู้ดูแลการสอบโทอิคบอกไว้ว่าคะแนนโทอิคสามารถเทียบได้กับเกณฑ์ของ CEFR 5 … Read More