For B2B Enterprise

สำหรับลูกค้า B2B และองค์กร

สำหรับองค์กรที่มองหาจุดเด่นและข้อเสนออื่นๆระดับองค์กร

การเรียน TOEIC จะอยู่กับคุณไปตั้งแต่เริ่มจนจบ

ตอนนี้ Santa มีโปรแกรมสำหรับ B2B แล้ว Santa แอพที่มีผู้ใช้งาน 4 ล้านคน พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน, นายจ้างและลูกจ้างของคุณ

27

กลุ่ม B2B

4,000+

ผู้ใช้งาน B2B

111

คะแนนที่เพิ่มขึ้นหลังจากทำข้อสอบ 1,000 ข้อ

B2B Dashboard

สามารถดูผลลัพธ์จากการเรียน เช่น การเข้าเรียน คะแนนประเมินเฉลี่ย จุดบกพร่อง เป็นต้น นอกจากนี้เรายังช่วยติดตามสถานะการเรียนและจุดบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนแบบเรียลไทม์ เรียกได้ว่าต่อให้อยู่ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบ untact ก็เกิดการเรียนรู้ได้ หลักจากจบโปรแกรมแล้ว คุณจะได้รับรายงานการเรียนและผลวิเคราะห์ฉบับละเอียด

for B2B
โปรแกรมให้คำปรึกษา & ปฐมนิเทศ

Riiid มีผู้จัดการที่พร้อมเดินทางไปหาคุณถึงที่ เพื่อทำการแนะนำโปรแกรมและปฐมนิเทศ

แนวทางเรียนโดยปรับให้เข้ากับผู้ใช้งานแบบ 1:1

Riiid AI จัดหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนแบบ 1:1

เช็คสถานะการเรียนได้แบบเรียลไทม์

การเรียนแบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ห่างกันนั้นไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าคุณสามารถเช็คสถานะการเรียนแบบเรียลไทม์ได้

ระบบการรายงานประเมินผลที่เป็นระบบ

นักเรียนทุกคนจะได้ประสบการณ์รับคำปรึกษาแบบ 1:1 และได้รับรายงานเอาไว้ส่งให้อาจารณ์หรือเจ้าหน้าที่ประจำองค์กร

คะแนนประเมินที่อิงจากบันทึกผลการเรียน

นี่คือตัวอย่างของการเพิ่มคะแนนในระดับองค์กร ซึ่งเป็นที่มาของโปรแกรม B2B ของ Santa ระบบ AI ของ TOEIC คอยอัพเดทคะแนนประเมินของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ตอบถูกและเวลาที่ใช้แก้โจทย์ จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ตอบถูกกับระยะเวลาที่ใช้ทำข้อสอบเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากที่ได้คะแนนประเมินรอบสุดท้าย นักเรียนที่ทำข้อสอบแนะนำโดย AI กว่า 1,000 ข้อได้คะแนนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 111.11 คะแนน และนักเรียนที่เรียนมากกว่า 10 ชั่วโมงขึ้นไป ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 80.66 คะแนนโดยเฉลี่ย

for B2B
for B2B

Predictive scores based on the number of problems solved

Predictive scores based on learning time

ความยิ่งใหญ่ของการรวมตัวกันระหว่าง Riiid AI กับอาจารย์

โปรแกรม Riiid B2B มีขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์ใช้จัดการนักเรียนหลายคน สามารถใช้ระบบ Riiid AI ได้อย่างสบายใจ เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือช่วยการสอน ที่สามารถทำได้ตั้งแต่วิเคราะห์ทักษะผู้เรียนแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงแนะนำเนื้อหาเรียนที่เหมาะกับผู้เรียน

 • แจ้งสถานะการเรียนรายคน และรายงานคะแนนประเมิน
 • ประเมินการเรียนโดย AI รวมถึงชี้จุดบกพร่องแบบเรียลไทม์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการเรียน โดยสามารถเช็คการเข้าเรียน และความสำเร็จตามเป้า
 • ลดเวลาประเมินผลการเรียน

Amazing results for amazing clients

โปรแกรม B2B

หลากหลายสถาบันได้หันมาเปลี่ยนวิธีการเรียน TOEIC กับ Riiid

 
 
 • ผลวิเคราะห์การเรียนโดย AI
 • แนะนำจาก AI
 • เนื้อหาเรียงตามระดับทักษะ
 • เรียนรู้คำศัพท์
 • วิธีการทบทวน
 • Dashboard
 • ผลประเมินโปรแกรมการเรียน
 • สภาพแวดล้อมการเรียน
โปรแกรม Riiid B2B
 
 • O
 • O
 • O
 • เรียนคำศัพท์สะดวกผ่านมือถือ
 • บันทึกโน๊ตทบทวนออนไลน์อัตโนมัติ
 • เช็คสถานะการเรียนแบบเรียลไทม์
 • ให้รายงานผลการเรียน
 • ใช้ได้ทั้งในมือถือ แท็บเลต และคอมพิวเตอร์
อื่นๆ
 
 • X
 • X
 • O
 • หนังสือเรียน
 • บันทึกด้วยตัวเอง
 • X
 • PC, textbook

พร้อมที่จะอัพคะแนน TOEIC กับ Santa หรือยัง?